Impactvolle klanten en innovaties

Hieronder ziet u een overzicht van impactvolle adviesklanten en innovaties in de zorg die ik op dit moment ondersteun of de afgelopen jaren ondersteund heb als adviseur, bestuurder en/of hands on investeerder.

Afbeelding1.png

Advisering en programma-management

Onderstaand is een selectie van projecten die ik de afgelopen jaren voor zorgaanbieders heb uitgevoerd als adviseur, projectleider of interim-manager op het gebied van business development en bedrijfsvoering.

Regionale samenwerking aanbieders en zorgverzekeraars

 • Programma-management proeftuin 'Blauwe Zorg': faciliteren van samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, apothekers, zorgverzekeraar en gemeente met als doel de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar te houden. Voorbeelden van projecten binnen het programma: opzet van anderhalve lijn centra in de vorm van stadspoli's, ontwikkeling van transmurale farmaceutische formularia, GGZ in de wijk in samenwerking met sociaal domein, gestoeld op het concept van 'Positieve Gezondheid'

 • Regio-analyses in samenwerking met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders met als doel vast te stellen welke regionale knelpunten aanwezig zijn die geadresseerd dienen te worden

 • Ontwikkeling van regionale business cases op het gebied van 1,5e lijn zorg, ouderenzorg en geriatrische revalidatiezorg

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

 • Ontwikkeling van meerjaren inkoopbeleid voor landelijke zorgverzekeraars op het gebied van medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, GGZ, ouderenzorg, hulpmiddelen, paramedie, farmacie en eerstelijns diagnostiek

 • Programma management gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen (DGM) door de zorgverzekeraars

Bedrijfsvoering en business development zorgaanbieders

 • Analyse naar verbeterpotentieel op het gebied van doelmatigheid op (poli)klinieken, diagnostische afdelingen, OK en IC voor alle specialismen in een topklinisch ziekenhuis

 • Definitie van optimalisatieplan beddenhuis voor algemeen, regionaal ziekenhuis

 • Ontwikkeling van verkoopbeleid t.b.v. contractering met zorgverzekeraars voor topklinisch ziekenhuis

 • Afstemming van bedrijfsvoering op wensen van cliënt door introductie van cliëntagenda en verbetering van personeelsplanning binnen de intramurale ouderenzorg

 • Verbetering van (financiële) bedrijfsvoering van landelijke diëtistenketen, inclusief doorvoering van grootschalige reorganisatie

 • Ontwikkeling en deels implementatie van groei- en inkoopstrategie voor een distributeur van mobiliteitshulpmiddelen

Opleidingen

 • Geven van nascholing t.b.v. medisch specialisten op het gebied van ondernemerschap

 • Verzorgen van opleidingen over de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg

 • Verzorgen van opleiding over het ontwikkelen van business cases (onder meer onderdeel van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders)

Interim-Directie en Raad van Toezicht

Sinds 2017 ben ik bestuurlijk actief als lid van de Raad van Toezicht, over het algemeen met de financiële portefeuille, bedrijfsvoering en/of business development. Deze rol vervul ik voor organisaties die in transitie zijn. Op dit moment ben ik binnen twee organisaties actief als toezichthouder of bestuurder:

 • Non-profit stichting ZorgTTP: deze organisatie is inmiddels ruim 15 jaar actief op het gebied van pseudonomisatie van persoonsgegevens binnen de zorg- en welzijnssector. Hierdoor maakt ZorgTTP noodzakelijk onderzoek mogelijk binnen de privacy-regels die continu in ontwikkeling zijn.

 • Patiëntenorganisatie Harteraad: deze landelijke vereniging voor mensen met een cardiologische aandoening behartigt de belangen van haar achterban door haar ervaringen op te halen en te vertalen naar organisaties in de zorg die deze ervaringen kunnen gebruiken om de zorg voor deze groep te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan ziekenhuizen, beleidsinstanties zoals Zorginstituut en NHR en zorgverzekeraars.  Als lid van het landelijk bestuur ben ik mede-verantwoordelijk voor de transitie die Harteraad doormaakt naar een expertisecentrum voor al deze belanghebbenden.

Hands-on investeerder

Naast mijn advieswerkzaamheden ben ik actief als hands-on investeerder in impactvolle ondernemingen in de zorg die, net als ik de zorg toegankelijk en betaalbaar willen houden. Het type investering varieert van medische technologie tot e-health en innovatieve zorgorganisaties in de eerstelijn en ouderenzorg. Het centrale thema van deze investeringen is de bijdrage die zij kunnen leveren aan de grootste uitdaging waarin de zorgsector de komende jaren voor staat, namelijk het adresseren van het personeelstekort. En als je dan blijft doen wat je al deed, dan krijg je wat je altijd hebt gehad.

Enkele voorbeelden zie je hieronder weergegeven, inclusief de rol die ik binnen deze organisaties vervul of vervuld heb.

Babybalance - digitale voorlichting en instructie binnen de kraamzorg

Babybalance is ruim 10 jaar geleden opgericht door twee oud-kraamverzorgenden. Zij zagen bij hun dagelijkse werkzaamheden binnen jonge gezinnen dat kraamverzorgenden onderwerpen zoals borstvoeding, ledikantje opmaken en kruik vullen een op een met de jonge ouders bespraken maar dat deze informatie niet altijd direct bleef hangen. Om deze reden hebben zij tientallen video's opgenomen conform de landelijke richtlijnen van de kraamzorg die de jonge ouders al voorafgaand aan de bevalling tot drie maanden na de bevalling onbeperkt kunnen gebruiken. Ik ben sinds 2016 betrokken bij Babybalance en help met name op het gebied van de ontwikkeling en invoering van het business model. Daarnaast faciliteer ik samwerkingsverbanden met organisaties zoals MijnKindonline. Inmiddels biedt Babybalance samen met kraamzorgbureaus digitale voorlichting en instructie aan, als onderdeel van het totale kraamzorgpakket en wordt het vergoed door de zorgverzekeraars.