Over Mark Lenssen

Mark Lenssen.png

Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de T.U. Eindhoven ben ik in 1996 begonnen als intern adviseur en projectleider bij farmaceutisch bedrijf Organon. Gedurende vier jaar heb ik projecten uitgevoerd voor de verkoop- en productie-organisaties van Organon in een twintigtal landen in (Oost-) Europa en Azië.

Vervolgens ben ik bij strategie adviesbureau A.T. Kearney gaan werken als adviseur en projectmanager. Tijdens deze periode heb ik de ins en outs van de zorgverzekeraars leren kennen, op het gebied van commerciële strategie, organisatie en zorginkoop en heb ik ontdekt dat de zorg wel de sector is waar ik mijn hart aan heb verpand.

 

Waarom?

Als je er rationeel naar kijkt is er op de sector best wat aan te merken, zeker als je zoals ik graag bezig bent met verandering en innovaties om zaken te verbeteren. Dat gaat in de zorg over het algemeen wat langzamer dan in het bedrijfsleven, deels door complexe, steeds veranderende regelgeving, tegengestelde belangen en, logisch in een sector waar het om leven en dood gaat, een cultuur van ‘eerst op kleine schaal (pilot) zien dan geloven’.

 

Aan pilots is er geen gebrek, maar juist zorgen dat bewezen pilots opgeschaald worden is een behoorlijke uitdaging.

 

Een ding is wat me duidelijk aanspreekt, mensen kiezen er over het algemeen bewust voor om in de zorg te werken en op die manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Die keuze en passie deel ik volledig.

 

Na zeven jaar heb ik de overstap gemaakt naar (KPMG) Plexus, een adviesbureau gespecialiseerd in de Nederlandse gezondheidszorg. Bij Plexus ben ik vier jaar actief geweest voor zowel zorgverzekeraars als het gehele scala aan zorgaanbieders, van eerstelijn, farmacie, ouderenzorg tot aan de tweedelijn (ziekenhuizen, GGZ) . Daarnaast heb ik beleidsopdrachten uitgevoerd voor de overheid en haalbaarheidsstudies / due diligences voor investeringsmaatschappijen die zich richten op de zorg. Voor mij was dit een periode waarin ik een hele brede ervaring heb opgedaan met projecten binnen de zorg, van operationele verbeteringsprojecten tot beleidsstudies en zorginkoopconcepten.

Huidige activiteiten

Sinds 2011 ben ik als zelfstandig adviseur, programma- en interim manager actief binnen de zorg- en welzijnsector voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Ik richt mijn advies en interimwerkzaamheden op het gebied van zorginkoop bij zorgverzekeraars en het ontwikkelen van regiebeelden en regionale samenwerkingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

 

Daarnaast verzorg ik regelmatig trainingen over de financiering van de zorg en de ontwikkeling van business cases. Tenslotte ben ik actief als toezichthouder en bestuurder bij organisaties in de zorg, zoals Harteraad de patiëntenvereniging voor mensen met een cardiologische aandoening.