top of page
Logo ML Zorgadvies
MLZorgavies investeert.jpg

Mark Lenssen zorgt met zijn creativiteit en kennis voor concrete, uitvoerbare plannen en helpt graag bij de uitvoering van deze plannen.

Mark Lensen van ML Zorgadvies

Mark Lenssen

Mijn missie: persoonlijk bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg door samenwerking en innovaties

Wat wil je later worden? Die moeilijke vraag wordt nu regelmatig aan mijn kinderen gesteld. Toen ik die vraag vroeger kreeg wist ik het wel ongeveer, namelijk 'iets met zorg, en iets met economie'. Dat leek een hele moeilijke combinatie en heeft mij wel enige tijd gekost om dit ook echt concreet te maken. Maar inmiddels ben ik al een aantal jaren zover en is mijn passie om op meerdere manieren de zorg ook in de toekomst, voor onze kinderen toegankelijk, betaalbaar en op een goed kwalitatief niveau te houden:

  • Advies, programma en interim-management voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders, onder andere op het gebied van zorginkoopstrategie- en verkoop en regionale samenwerking

  • Bestuur en toezichthoudende rollen voor organisaties actief in de zorg

  • (Hands-on) investeringen in innovatieve zorgondernemingen

De vraag die bij al deze activiteiten centraal staat is hoe om te gaan met het personeelstekort in de zorg dat er nu al is in meerdere sectoren en in de periode 2025-2030 alleen maar groter gaat worden. Welke oplossingen zijn er in innovatieve manieren van samenwerken, maar ook de mogelijke impact van nieuwe technologieën en innovaties. En hoe ga je ze daadwerkelijk inzetten en opschalen in die weerbarstige zorgsector.

Deze website geeft een beeld van de projecten en organisaties waar ik enthousiast van word en die ik graag verder help. Heb je behoefte aan meer informatie, aarzel niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen!

Over Mark Lenssen

Na mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de T.U. Eindhoven ben ik in 1996 begonnen als intern adviseur en projectleider bij farmaceutisch bedrijf Organon. Gedurende vier jaar heb ik projecten uitgevoerd voor de verkoop- en productie-organisaties van Organon in een twintigtal landen in (Oost-) Europa en Azië.

Vervolgens ben ik bij strategie adviesbureau A.T. Kearney gaan werken als adviseur en projectmanager. Tijdens deze periode heb ik de ins en outs van de zorgverzekeraars leren kennen, op het gebied van commerciële strategie, organisatie en zorginkoop en heb ik ontdekt dat de zorg wel de sector is waar ik mijn hart aan heb verpand.

 

Waarom?

Als je er rationeel naar kijkt, is er op de sector best wat aan te merken, zeker als je zoals ik graag bezig bent met verandering en innovaties om zaken te verbeteren. Dat gaat in de zorg over het algemeen wat langzamer dan in het bedrijfsleven, deels door complexe, steeds veranderende regelgeving, tegengestelde belangen en, logisch in een sector waar het om leven en dood gaat, een cultuur van ‘eerst op kleine schaal (pilot) zien dan geloven’. 

 

Aan pilots is er geen gebrek, maar juist zorgen dat bewezen pilots opgeschaald worden is een behoorlijke uitdaging.

 

Een ding is wat me duidelijk aanspreekt, mensen kiezen er over het algemeen bewust voor om in de zorg te werken en op die manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Die keuze en passie deel ik volledig.

 

Na zeven jaar heb ik de overstap gemaakt naar (KPMG) Plexus, een adviesbureau gespecialiseerd in de Nederlandse gezondheidszorg. Bij Plexus ben ik vier jaar actief geweest voor zowel zorgverzekeraars als het gehele scala aan zorgaanbieders, van eerstelijn, farmacie, ouderenzorg tot aan de tweedelijns (ziekenhuizen, GGZ). Daarnaast heb ik beleidsopdrachten uitgevoerd voor de overheid en haalbaarheidsstudies / due diligences voor investeringsmaatschappijen die zich richten op de zorg. Voor mij was dit een periode waarin ik een hele brede ervaring heb opgedaan met projecten binnen de zorg, van operationele verbeteringsprojecten tot beleidsstudies en zorginkoopconcepten.

Mensen kiezen er over het algemeen bewust voor om in de zorg te werken en op die manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Die keuze en passie deel ik volledig.

Huidige activiteiten

Sinds 2011 ben ik als zelfstandig adviseur, programma- en interim manager actief binnen de zorg- en welzijnsector voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Ik richt mijn advies en interimwerkzaamheden op het gebied van zorginkoop bij zorgverzekeraars en het ontwikkelen van regiebeelden en regionale samenwerkingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

 

Daarnaast verzorg ik regelmatig trainingen over de financiering van de zorg en de ontwikkeling van business cases. Tenslotte ben ik actief als toezichthouder en bestuurder bij organisaties in de zorg, zoals Harteraad de patiëntenvereniging voor mensen met een cardiologische aandoening.

bottom of page