top of page
Logo ML Zorgadvies
Twee mensen kijken naar een app. ML Zorgadvies helpt mensen met innovatieve apps in de zorg.

Sananet

Sananet is sinds 2012 actief op het monitoren van chronische patiënten met behulp van apps voor patiënten die gepersonaliseerde vragenlijsten, kennismodules over een specifieke ziekte en koppelingen met meetapparatuur voor onder meer bloeddruk, gewicht en saturatiemetingen. Algoritmes verwerken de gegevens tot een dashboard voor de medisch professional die in een oogopslag kan zien welke patiënt achteruit gaat en aandacht nodig heeft en welke patiënt stabiel is. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels bewezen dat de toepassingen van Sananet leiden tot een halvering van de polibezoeken en ongeplande opnames.

Rol als interim-directeur

Eind 2018 ben ik via investeringsfonds Health Investment Partners als interim-directeur actief geworden bij Sananet met de portefeuille ‘implementaties, financien en business development’. Dat laatste was een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de oprichter van Sananet. In een kleine twee jaar heb ik de organisatie toekomstbestendig ingericht met duidelijkere verantwoordelijkheden en rollen tussen de medewerkers, rapportages opgezet, een eerste aanzet gegeven tot professionalisering van de marketing (met een nieuwe website, nieuwsbrieven en meer online zichtbaarheid via Linkedin), en een robuustere financiële huishouding ingericht. Daarnaast heb ik meerdere implementaties bij klanten zelf uitgevoerd, het prijsmodel aangepast, ook in het licht van de Corona-crisis en meerdere nieuwe contracten afgesloten. Tenslotte heb ik samenwerkingsverbanden geïnitieerd met implementatiepartners zoals met Allegro Medical en inhoudelijke partners Oncokompas en Medcor4U. In deze periode tot aan nu is de het aantal medewerkers, de omzet en het aantal klanten ruim verviervoudigd.

sananet.nl

healthinvestmentpartners.nl

Voorbeelden

Betrokken impact investeerder

Als investeerder help ik ondernemers actief mee om met hun innovatieve organisaties in de zorg voet aan de grond te krijgen en te laten groeien, met als doel de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Baby bij haar moeder. ML Zorgadvies help Baby Balance.

Babybalance

Babybalance is ruim 10 jaar geleden opgericht door twee oud-kraamverzorgenden. Zij zagen bij hun dagelijkse werkzaamheden binnen jonge gezinnen dat kraamverzorgenden onderwerpen zoals borstvoeding, ledikantje opmaken en kruik vullen een op een met de jonge ouders bespraken maar dat deze informatie niet altijd direct bleef hangen. Om deze reden hebben zij tientallen video's opgenomen conform de landelijke richtlijnen van de kraamzorg die de jonge ouders al voorafgaand aan de bevalling tot drie maanden na de bevalling onbeperkt kunnen gebruiken.

 

Ondersteuning bij structurele vergoeding

Ik ben sinds 2016 betrokken geraakt bij Babybalance. Er waren toen al contacten met de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de NZa, maar er was nog geen innovatieve vergoeding voor Babybalance. Ik heb ondersteund bij de aanvraag voor deze vergoeding en vervolgens bij het uitvoeren van onderzoeken tijdens 2016-2020 naar de ervaringen met Babybalance. Deze onderzoeken hadden een positief resultaat wat geleid heeft tot structurele vergoeding via de basisverzekering per 2020. Inmiddels wordt digitale voorlichting en instructie door alle zorgverzekeraars in Nederland gecontracteerd.

 

Ontwikkeling van duurzaam business model

Parallel aan het vergoedingstraject heb ik geholpen bij het ontwikkelen van een duurzaam business model. Tijdens de innovatieperiode hebben we Babybalance via social media direct aangeboden aan zwangere vrouwen en kon Babybalance zelf declareren bij de zorgverzekeraars. Inmiddels bieden we Babybalance alleen nog aan in samenwerking met de reguliere kraamzorgbureaus en hebben we een model ontwikkeld dat voor alle belanghebbenden in de zorg interessant is: de zorgverzekeraars helpen we voldoen aan hun zorgplicht in een sector met zeer grote personeelstekorten, de kraamzorgaanbieders helpen we om een deel van de vraag digitaal in te vullen als alternatief voor een deel van de fysieke kraamzorguren die ze niet kunnen leveren vanwege tekort aan personeel en de zwangeren / jonge ouders hebben vanaf de zwangerschap tot 3 maanden na de bevalling toegang tot relevante informatie die voldoet aan de protocollen zoals deze binnen de kraamzorg gehanteerd worden. Ik ben nog steeds betrokken bij de doorontwikkeling van het concept en ondersteun bij samenwerkingsverbanden met grote kraamzorgorganisaties. Inmiddels werken ruim 15 kraamzorgorganisaties samen met Babybalance en worden op jaarbasis duizenden gezinnen op deze manier digitaal ondersteund.

babybalance.nl

Mark Lenssen investeerde in

 

Ik denk graag mee over team en organisatie, business model en business development

Overige voorbeelden

Bij meerdere investeringen vervul ik een sparrende rol waarbij ik deelneem aan periodieke bijeenkomsten met management, meestal maandelijks en denk dan mee over onderwerpen zoals team en organisatie, (vervolg) financiering business model en business development. Daarnaast leg ik contacten binnen mijn bestaande netwerk als ik zie dat dit voor beide partijen toegevoegde waarde heeft. In een enkele keer vervul ik deze rol als lid van een Raad van Advies, meestal betrokken aandeelhouder. Op specifieke onderwerpen / projecten kan ik, indien wenselijk, een actieve rol oppakken, zoals bijvoorbeeld een crowdfunding campagne voor The eNose Company.

attendi.nl

buurtdokters.net

smanwaarnemingen.nl

enose-company.nl

bottom of page