top of page
Logo ML Zorgadvies

Regionale samenwerking aanbieders en zorgverzekeraars

 • Programma-management proeftuin 'Blauwe Zorg': faciliteren van samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis, apothekers, zorgverzekeraar en gemeente met als doel de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar te houden. Voorbeelden van projecten binnen het programma: opzet van anderhalve lijn centra in de vorm van stadspoli's, ontwikkeling van transmurale farmaceutische formularia, GGZ in de wijk in samenwerking met sociaal domein, gestoeld op het concept van 'Positieve Gezondheid'.

 • Opstellen van regiobeelden en -plannen in samenwerking met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders met als doel vast te stellen welke regionale knelpunten aanwezig zijn die geadresseerd dienen te worden.

 • Ontwikkeling van regionale business cases op het gebied van 1,5e lijn zorg, ouderenzorg en geriatrische revalidatiezorg.

Sinds 2012 ben ik als adviseur of programmamanager betrokken bij regionale samenwerkingsprogramma’s in Zuid-Limburg, Zeeland en Zuid-Oost Brabant met als doel de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar te houden
Image by Hush Naidoo Jade Photography

Advisering en programma-management

Ik heb ruimschoots ervaring met projecten voor zorgverzekeraars en zorgverleners op het gebied van zorginkoop en -verkoop, verbetering van de bedrijfsvoering en regionale samenwerking.

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

 • ​Ontwikkeling van meerjaren inkoopbeleid voor landelijke zorgverzekeraars op het gebied van medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, GGZ, ouderenzorg, hulpmiddelen, paramedie, farmacie en eerstelijns diagnostiek.

 • Programma management gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen (DGM) door de zorgverzekeraars.

 • Opstellen uitvoeringsagenda Integrale Zorg Akkoord (IZA) voor landelijke zorgverzekeraar.

Bedrijfsvoering en business development zorgaanbieders

 • Ontwikkeling van model t.b.v. verdeling van Organisatie & Infrastructuur (O&I) gelden tussen wijken binnen een eerstelijns zorggroep

 • Analyse naar verbeterpotentieel op het gebied van doelmatigheid op (poli)klinieken, diagnostische afdelingen, OK en IC voor alle specialismen in een topklinisch ziekenhuis

 • Definitie van optimalisatieplan beddenhuis voor algemeen, regionaal ziekenhuis

 • Ontwikkeling van verkoopbeleid t.b.v. contractering met zorgverzekeraars voor topklinisch ziekenhuis

 • Afstemming van bedrijfsvoering op wensen van cliënt door introductie van cliëntagenda en verbetering van personeelsplanning binnen de intramurale ouderenzorg

 • Verbetering van (financiële) bedrijfsvoering van landelijke diëtistenketen, inclusief doorvoering van grootschalige reorganisatie

 • Ontwikkeling en deels implementatie van groei- en inkoopstrategie voor een distributeur van mobiliteitshulpmiddelen

Opleidingen

 • Geven van nascholing t.b.v. medisch specialisten op het gebied van ondernemerschap

 • Verzorgen van opleidingen over de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg

 • Verzorgen van opleiding over het ontwikkelen van business cases (onder meer onderdeel van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders)

Ik verzorg al meerdere jaren een workshop ‘ontwikkeling van business cases’ als onderdeel van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders in samenwerking met Tilburg University.

Mark Lenssen adviseerde en verzorgde programma-management voor

 

bottom of page