top of page
Logo ML Zorgadvies

Advisering en programma-management

• Regionale samenwerking aanbieders en zorgverzekeraars

• Regiobeelden en -plannen​

• Inkoopbeleid zorgverzekeraars

• Bedrijfsvoering en business development zorgaanbieders

• Opleidingen

Logo Blauwe Zorg | ML Zorgadvies
Logo Levanto | ML Zorgadvies
Logo MasterClass | ML Zorgadvies
Logo MeanderGroep | ML Zorgadvies
Logo MijnZorg | ML Zorgadvies
Logo Mondriaan | ML Zorgadvies
Logo Nucleus Zorg | ML Zorgadvies
Logo PoZoB | ML Zorgadvies
Logo Robuust | ML Zorgadvies
Logo SGE | ML Zorgadvies
Logo Spaarne Gasthuis | ML Zorgadvies
VGZ | ML Zorgadvies
VieCuri | ML Zorgadvies
ZN | ML Zorgadvies
ZorgSaam | ML Zorgadvies
Zuyderland | ML Zorgadvies
Logo Harteraad | ML Zorgadvies
Logo ZorgTTP | ML Zorgadvies
Logo opdidakt | ML Zorgadvies

Raad van Toezicht

Sinds 2017 ben ik bestuurlijk actief als lid van de Raad van Toezicht, over het algemeen met de financiële portefeuille, bedrijfsvoering en/of business development. Deze rol vervul ik voor organisaties die in transitie zijn. Op dit moment ben ik binnen twee organisaties actief als toezichthouder of bestuurder:

  • Non-profit stichting ZorgTTP
    Deze organisatie is inmiddels ruim 15 jaar actief op het gebied van pseudonomisatie van persoonsgegevens binnen de zorg- en welzijnssector. Hierdoor maakt ZorgTTP noodzakelijk onderzoek mogelijk binnen de privacy-regels die continu in ontwikkeling zijn.

  • Patiëntenorganisatie Harteraad
    Deze landelijke vereniging voor mensen met een cardiologische aandoening behartigt de belangen van haar achterban door haar ervaringen op te halen en te vertalen naar organisaties in de zorg die deze ervaringen kunnen gebruiken om de zorg voor deze groep te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan ziekenhuizen, beleidsinstanties zoals Zorginstituut en NHR en zorgverzekeraars. Als lid van het landelijk bestuur ben ik mede-verantwoordelijk voor de transitie die Harteraad doormaakt naar een expertisecentrum voor al deze belanghebbenden.

Hands-on investeerder

Naast mijn advieswerkzaamheden ben ik actief als hands-on investeerder in impactvolle ondernemingen in de zorg die, net als ik, de zorg toegankelijk en betaalbaar willen houden. Het type investering varieert van medische technologie tot e-health en innovatieve zorgorganisaties in de eerstelijn en ouderenzorg. Het centrale thema van deze investeringen is de bijdrage die zij kunnen leveren aan de grootste uitdaging waarin de zorgsector de komende jaren voor staat, namelijk het adresseren van het personeelstekort. En als je dan blijft doen wat je al deed, dan krijg je wat je altijd hebt gehad.

Petri schalen

Impactvolle klanten en innovaties

Hier ziet u een overzicht van impactvolle adviesklanten en innovaties in de zorg die ik op dit moment ondersteun of de afgelopen jaren ondersteund heb als adviseur, bestuurder en/of hands-on investeerder.

bottom of page